Samarbetspartners

Samarbetspartner

Friends of Executive accepterar ett begränsat antal best-in-class företag som samarbetspartners. Varje organisation som blir antagen som samarbetspartner måste påvisa business excellence och exemplarisk bolagsstyrning samt ett stort engagemang.