Partners

Strategisk partner

Strategiska partners till Friends of Executive är ett fåtal noga utvalda organisationer som har förmågan att stärka våra medlemmar i deras yrkesmässiga roll och utveckling. Samtliga är framstående inom sina områden, inom respektive bransch. Detta ger medlemmarna stöd genom en omfattande kunskapsbank, branschkunskap och expertis. Följande organisationer är anslutna strategiska partners till Friends of Executive:

Samarbetspartner

Friends of Executive accepterar ett begränsat antal best-in-class företag som samarbetspartners. Varje organisation som blir antagen som samarbetspartner måste påvisa business excellence och exemplarisk bolagsstyrning samt ett stort engagemang.

Möjligheter med partnerskap

Våra partners har förmånen att bygga relationer med våra medlemmar för att hjälpa och stötta dem i deras utmaningar och deras personliga utveckling. Antalet partners är begränsat för att säkerställa att nätverkets aktiviteter håller god kvalitet och att medlemmarna erbjuds just de tjänster som är relevanta för deras behov.