VD-Träffar

VD-Träffar

29 April 2015,   By ,   0 Comments

Dessa träffar sker en gång i kvartalet och pågår under en halvdag. Under dessa tillfällen får medlemmarna möjlighet att förankra såväl teoretisk som praktisk kunskap. Detta då VD-träffarna även är forum för lokala företagsledare att dela med sig av dina erfarenheter.