Medlemskapets innehåll

I det ögonblick du går med i Friends of Executive är du en del av det ledande VD-nätverket i Öresundsregionen. Som medlem i nätverket har du möjlighet att träffa andra medlemmar under följande tillfällen:

VD-träff

Dessa träffar sker en gång i kvartalet och pågår under en halv dag. Under dagen tar du del av inspirerande föreläsningar kopplade till aktuella ämnen av betydelse för nätverkets medlemmar. Under dessa tillfällen får medlemmarna möjlighet att förankra såväl teoretisk som praktisk kunskap. Detta då VD-träffarna även är forum för lokala företagsledare att dela med sig om sina erfarenheter kopplade till det aktuella ämnet.

VD-konferens

En gång om året anordnas en VD-konferens där medlemmar i nätverket får möjlighet att lyssna på spännande talare och interagera under två dagars tid. Konferensen avser att blanda inspiration och affärsnytta med sociala aktiviteter och god mat i en avslappnad och informell miljö.

Executive Club

Nätverkets medlemmar träffas en gång i månaden över lunch. Under lunchen hålls även en föreläsning som medlemmarna har möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring efteråt.

Friends Meeting

En möjlighet att interagera med andra medlemmar och deras vänner under enklare former. Exempel på tidigare aktivitet är en träff under tennisveckan i Båstad. Till dessa sammankomster finns ett begränsat antal platser.

VD-Forum

Ett mer privat forum där 12 medlemmar träffas för att diskutera ett specifikt område eller ämne. Forumen leds av experter med gedigna kunskaper inom sina respektive områden. Dessa tillfällen erbjuder en unik möjlighet för medlemmar att ta hjälp av andra medlemmar för att lösa problem som man brottas med.

CEO Masters Sweden

Detta evenemang ger dig som VD möjlighet att träffa andra medlemmar i en avslappnad miljö, samtidigt som du får möjlighet att delta i en professionellt organiserad golftävling där den åtråvärda titeln att bli CEO Master står i centrum.

Om du känner att detta låter som något du önskar ta del av, ansök genom att klicka på knappen nedan.