Ansökan

Kriterier för medlemskap

För att bli medlem i Friends of Executive skall följande kriterier uppfyllas:

  1. Du har, eller har tidigare haft, en tjänst med någon av följande titlar: CEO, VD, Vice VD, Styrelseordförande, Styrelsemedlem, General Manager, Managing Partner eller Chief Operating Officer.
  2. Du ansvarar för ett företag, en avdelning eller en enhet med en årlig omsättning på minst 50 miljoner kronor.
  3. Du är villig att dela med dig av dina erfarenheter för att kunna hjälpa andra i samma position att lyckas.

 

Uppfyller du kriterierna enligt ovan så kan du ansöka om medlemskap i Friends of Executive. Kvalificerade bolag som kan ansluta sig till Friends of Executive kan var såväl offentliga som privata.

Varje blivande medlem intervjuas av en representant från Friends of Executive och därefter sker ett slutligt godkännande av medlemskapet. Medlemmar i Friends of Executive behåller sitt medlemskap så länge de fortsätter hålla samma position eller liknande.

Ledande befattningshavare hos våra strategiska partners garanteras medlemskap i nätverket.