Intresseanmälan

Intresseanmälan

Här kan du som chef på ledningsgruppsnivå registrera ditt CV, alternativt kan du bifoga din Linkedin profil till vår databas och bli sökbar för kommande uppdrag som vi jobba med. Våra uppdrag är på styrelse, koncernlednings, eller bolagsledningsnivå.

Välj något av uppdragen i listan nedan.