Consulting

Friends of Executive Consulting

Inom Friends of Executive Consulting är vi vana att hjälpa våra kunder att finna rätt person till ledande positioner.

Vårt mål är att med ett starkt varumärke positionera oss som den ledande aktören i Sverige inom Executive Search och Interim Management. Med ett omfattande och unikt nätverk med höga chefer ger oss ett stort flöde av kandidater, vilket gör att vi snabbt och med stor träffsäkerhet hittar rätt person till rätt plats.

intresse-500

Intresseanmälan

Här kan du som chef på ledningsgruppsnivå registrera ditt CV, alternativt kan du bifoga din Linkedin profil till vår databas och bli sökbar för kommande uppdrag som vi jobba med. Våra uppdrag är på styrelse, koncernlednings, eller bolagsledningsnivå.

rekrytering-500

Chefsrekrytering

Genom nytänkande och ett personligt engagemang med hög integritet och ansvarstagande tillhandahåller Friends of Executive Consulting värdeskapande lösningar till ledningsgrupper och styrelser.

consult-500

Konsultverksamhet

Det finns många tillfällen då ett företag kan behöva en kvalificerad exekutiv kraft för att med kort varsel stärka upp verksamheten. Inom Friends of Executive Consulting erbjuder vi företag möjligheten att hyra in erfarna chefer för kortare eller längre uppdrag.