VD-Forum

VD-Forum

By ,   No tags,   0 Comments
VD-Forum

Ett mindre privat forum där 6 medlemmar träffas löpande för att diskutera ett specifikt område eller ämnen.

CEO Masters Sweden

By ,   No tags,   0 Comments
CEO Masters Sweden

En professionellt organiserad golftävling för VD/CEO och där den åtråvärda titeln att bli CEO Master står i centrum för dagen.
Under 2016 och 2017 arrangerades den årliga tävlingen på PGA of Sweden National i Bara.

Friends meeting

By ,   No tags,   0 Comments
Friends meeting

Vid dessa tillfällen har du som medlem möjlighet att interagera med andra medlemmar och deras vänner under enkla former. Exempel på tidigare aktiviteter är en träff under tennisveckan i Båstad.

VD-Träffar

By ,   No tags,   0 Comments
VD-Träffar

Dessa träffar sker en gång i kvartalet och pågår under en halvdag. Under dessa tillfällen får medlemmarna möjlighet att förankra såväl teoretisk som praktisk kunskap. Detta då VD-träffarna även är forum för lokala företagsledare att dela med sig av dina erfarenheter.

Executive Club

By ,   No tags,   0 Comments
Executive Club

Nätverkets medlemmar har möjlighet att träffas en gång i månaden över en lunch. Under lunchen hålls en kortare föreläsning som ger medlemmarna möjligheten att diskutera och utbyta erfarenheter kring efteråt, och allting sker i en avslappnad informell miljö i vår egen Executive Club.

VD-konferens

By ,   No tags,   0 Comments
VD-konferens

En gång om året anordnas en VD-konferens där medlemmar i nätverket får möjlighet att lyssna på spännande talare och interagera under två dagars tid. Konferensen avser att blanda inspiration och affärsnytta med sociala aktiviteter och allting sker i en avslappnad informell miljö.

Se våra tidigare events